Fem mer dør fra influensa i San Diego County

På rekord var det største antallet influensa dødsfall i San Diego County 51, i 2009-2010, fra influensa-relaterte sykdommer.

San Diego Public Health anbefaler sterkt å bli vaksinert for influensa, selv om alle unntatt en av de personene som døde hadde underliggende medisinske tilstander som forverret influensa symptomer. Det skal også bemerkes at de som omkom på grunn av influensaassosierte symptomer, varierte i alderen fra 46 til 97 år.

I mellomtiden overvåker tjenestemenn de 2, 041 laboratoriebekreftede influensasaker veldig nøye. Antallet falt fra 1 179 med influensa til over 2000 på bare en uke.

"Det er ikke for sent å bli vaksinert [som] influensasongen kan vare i noen få måneder, " hevder Dr. Wilma Wooten, fylkets helsepersonell.

Kilde: LA Times