Kan ADHD Medisinering bidra til å kutte kriminalitet?

En nylig britisk og svensk studie overvåket oppførselen til ca. 25.000 ADHD-pasienter og oppdaget at de som tok impulsstyrende stimulerende stoffer, som Ritalin, begikk mindre kriminalitet sammenlignet med de som ikke tok medisiner.

Denne undersøkelsen støtter tidligere internasjonale studier som viser opptil to tredjedeler av unge lovbrytere, og halvparten av dem i voksen fengsel har voksen ADHD eller har hatt ADHD på et eller annet tidspunkt i livet.

Med forekomsten av forbrytelser som er forpliktet kuttet med om lag en tredjedel eller lavere, viser disse funnene at oppmuntring av ADHD-pasienter til å bli på medikamentet, kan gjøre mye for å kutte overordnede kriminalitetsfrekvenser.

Kilde: The Star