6 Risikofaktorer for Lennox-Gastaut syndrom

Også kjent som LGS, påvirker dette syndromet yngre barn (fra 2 til 6 år) og er en sjelden form for epilepsi, ifølge WebMD. Dette resulterer i hyppige anfall av varierende former, legger til kilden.

WebMD konstaterer også at tilstanden er spesielt vanskelig å behandle, men forskningen pågår. Det kan være andre symptomer relatert til syndromet, som læringsproblemer og utviklingsforsinkelser, legger det til. Her er seks mulige forklaringer for det medisinske problemet ...

1. Mangel på oksygen

DoveMed.com bemerker at en redusert oksygenforsyning til en baby, også kalt perinatal hypoksi, kan være en risikofaktor for LGS. Andre kilder bryter ned årsakene til at et spedbarn kanskje ikke får tilstrekkelig oksygen umiddelbart før og etter fødselen - for eksempel kan en traumatisk fødsel midlertidig kutte lufttilførselen til en nyfødt og drepe noen viktige hjerneceller.

Spedbarn kan også oppleve en høyere risiko for perinatal hypoksi hvis moren røyker, moren har anemi, eller det er en traumatisk hjerneskade, ifølge BirthInjuryGuide.org.

2. Infeksjoner

AboutKidsHealth.ca forklarer at infeksjoner i sentralnervesystemet kan være ansvarlig for anfallene forbundet med Lennox-Gastaut syndrom. Degenerative og metabolske forstyrrelser i nervesystemet kan også være skyld, legger det til.

Blant disse infeksjonene og de genetiske metabolske sykdommene er meningitt, som er preget av betennelse i hjernen og ryggmargenens beskyttende membraner, samt tuberøs sklerose, en sjelden tilstand som forårsaker ikke-kreftformede svulster i hele kroppen.

3. Familiehistorie

Som nevnt tidligere, kan genetikk komme til spill når det gjelder å utløse dette syndromet. AboutKidsHealth.ca forklarer at mellom tre og 27 prosent av barn med LGS har en familiehistorie av epilepsi.

Som sagt, antyder kilden også om lag 30 prosent av tilfeller av LGS har ingen åpenbar underliggende årsak (kryptogen). Pasientene som faller inn i denne kryptogene kategorien er mer sannsynlig å ha en familiehistorie av epilepsi enn barn med en symptomatisk versjon av syndromet (som følge av en annen underliggende årsak).

4. Historien om infantile spasmer

Mens et barns slektshistorie kan komme inn i forhold til risikonivåer for å utvikle LGS, kan deres egen helsemessige historie være en faktor også, notater DoveMed.com.

Kilden forklarer at ca 17-30 prosent av LGS-pasientene har tidligere kjent "infantile spasms" (også kjent som epileptiske spasmer eller juvenile spasmer) som er en sjelden tilstand som oppstår hos barn under ett år. Det legger også til, "Personer med en historie med infantile spasmer har ofte en mer alvorlig prognose med LGS".

5. Cortikal dysplasi

WebMD sa at hjerneinfeksjoner som meningitt kan være en underliggende utløser av LGS, så kan en tilstand kalt kortikal dysplasi, "der noen nervefibre i hjernen ikke strekker seg rett under utvikling i livmor, " forklarer det.

Cincinnati Children's Hospital Medical Center sier at denne tilstanden er "en av de vanligste årsakene til epilepsi", og at den vanligste formen for kortikal dysplasi er fokal kortikal dysplasi, som i seg selv har 3 typer. En av typene er alvorlig og er vanlig hos barn, som påvirker de frontale og temporale lobes i hjernen, legger den til.

6. Hjernesvikt

Flere kilder sier at misdannelser i hjernen kan være ansvarlig for LGS, noe som også kan utgjøre noen utfordringer i de små barna. MedicinePlus.gov forklarer at de fleste hjernedannelser "begynner lenge før en baby er født".

Brain misdannelse betyr at hjernen kan være en unormal størrelse, eller mangler deler helt, forklarer nettstedet. Det kan være fra genetiske faktorer, men også fra eksponering for visse medisiner eller stråling under graviditet, legger det til.