Kvinner og Mammogram Trender i Amerika

The American Cancer Society utgitt oppdaterte retningslinjer for tidlig oppdagelse av brystkreft i oktober 2015. Oppdateringen anbefaler nå årlige mammogrammer for kvinner 55 år og eldre, samt en kvinne som er 45 år eller eldre som regnes som brystkreftrisiko (tidligere det var alder 40 og opp).

I kølvandet på de nye retningslinjene, har Amino, en organisasjon som fanger data på amerikanske leger for å hjelpe enkeltpersoner, ta tillitsfulle helseavgjørelser, slått av databasen for å kaste lys over viktigheten av mammogrammer og brysthelseutdanning. Sammenligning av dataene til to omfattende infographics, så Amino først inn i aldersfordelingen for kvinner som får mammogrammer, prosentandel av kvinner biopsiert etter et mammogram, og til slutt, hvor snart etter at en mammogrambiopsi vanligvis finner sted. Her er hva de oppdaget ...