Pasienter med ulcerøs kolitt viser forbedring med nytt legemiddel

1228 pasienter ble registrert i denne studien. De fikk induksjonsbehandling med injeksjoner av Simponi eller placebo. Resultatene viste at 47% av pasientene som fikk 50 mg Simponi og 51% av de som fikk 100 mg av legemidlet, reagerte på behandlingen, sammenlignet med bare 31% av de som fikk placebo.

Det er interessant at et stoff som først var ment for autoimmune lidelser, kunne gå så bra med behandling for kolitt og tarmsykdommer. Med videre testing kan dette stoffet bli mer brukt til behandling av disse problemene.

Kilde: Drugstore News